10 เมษายน 2020 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo

ล่องเรือชมช่องแคบแม่น้ำแยงซีเกียง

|Comments are Off
เรือสำราญลำนี้ ล่องบนผืนน้ำแยงซีเกียงที่มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร เป็น แม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย และติดอันดับ 3 ของ แม่น้ำที่ยา...
Call Now Button