ทัวร์มัลดีฟส์ - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo

【Maldives】

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ CENTARA GRAND 2N-3N-4N

เริ่มต้น 37,200.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-เมษายน 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ LILY BEACH 2N-3N-4N

เริ่มต้น 53,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-เมษายน 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ OLHUVELI BEACH 2N-3N-4N

เริ่มต้น 23,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-กรกฎาคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ SAii Lagoon 2N-3N-4N

เริ่มต้น 20,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-ตุลาคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ SIX SENSES LAAMU 2N-3N-4N

เริ่มต้น 52,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง สิงหาคม 2562-ธันวาคม 2563
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์