25 กรกฎาคม 2019 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศพม่า

|Comments are Off
พม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) เป็นอีกประเทศที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของเอเชีย พม่านั้นเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจและความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ก่อนเดินทางเที่ยวพม่านั้น เราต้องเตรียมข้อมูลในการไปเที่ยวกันก่...
Call Now Button