28 กุมภาพันธ์ 2020 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo

พุทธศิลปะโบราณ 4 ถ้ำศิลาพุทธที่ยิ่งใหญ่ของจีน

|Comments are Off
มารู้จักสถานที่เที่ยวในเมืองจีนที่เป็น แหล่งปฎิมากรรมพุทธศิลปะโบราณ 4 ถ้ำศิลาพุทธที่ยิ่งใหญ่ของจีน ในประเทศจีน มีถ้ำผาที่แกะสลักพระพุทธอยู่มากมาย กระจายไปตามมณฑลต่างๆ แต่ที่จัดได้ว่าเป็นแหล่งปฎิมากรรมพุทธศิลปะโบราณ...

สี่เมืองใหญ่โบราณของประเทศจีน

|Comments are Off
สี่เมืองใหญ่โบราณของประเทศจีน ในประเทศจีนที่กว้างใหญ่ไพศาล มีหมู่บ้านโบราณในยุคต่างๆมากมาย แต่ที่สามารถเรียกเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ได้มีอยู่ 4 แห่งด้วยกัน ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมืองทั้งสี่ได้แก่ เมืองโบราณผิงเหยา มณฑลซานซี เมืองโบราณ...
Call Now Button