ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6D3N (TK) ZTBS02 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 2563
สถานที่: ประเทศจอร์เจีย (ทบิลิซี คาซเบกี้)
ราคา: เริ่มต้น 35,999.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

  • ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการอันเก่าแก่

  • ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (

  • เมืองกูดาอูรี เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง

  • ชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่

  • ชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

  • ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง

  • ชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี หรือมหาวิหารซาเมบา

  • ขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา เป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่

  • ชม โรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)  เมษายน-กรกฎาคม 2563

ZTBS02 จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6D3N (TK) APR-JUL20

 

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์) มีนาคม 2563

ZTBS03 จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6D3N (TK) MAR20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์