ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังการา คัปปาโดเจีย 9D6N (TK) ZIST19 - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศตุรกี (อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดารี ซามัคคาเล่ อิสตันบูล)
ราคา: เริ่มต้น 29,999.-

 • Highlight Tour


  • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว

  • เข้าชมสุสานอตาเติร์ก อนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk

  • เข้าชมเมืองใต้ดิน สถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์

  • ปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดจากธารน้ำใต้ดิน

  • หุบเขาอุซิซาร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า

  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง ฝั่งยุโรป

  • เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อน

  • เมืองคูซาดาซี เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

ZIST19 TURKEY 9D6N (TK) NOV-DEC19
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์