ทัวร์อินโดเนียเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N (SL) ZDPS06 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2562
สถานที่: ประเทศอินโดเนียเซีย (บาหลี)
ราคา: เริ่มต้น 10,999.-

 • Highlight Tour


  • สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น ชมวิวเทือกเขาเบดูกัล

  • ชมประตูสวรรค์ ฮันดาราเกท

  • ชมความงามอันแปลกตาวิหารทานาล็อทเเละวิหารอูลูวาตู

  • ชมความงามวัดอูลันดานูเเละทะเลสาบราตัน

  • สวนพระวิษณุ และอนุสรณ์ มหาภารตะ

  • พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารทะเลซีฟู๊ด สดสด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกริมหาด

 • Travel program

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน

  วันที่ 2 วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล

  วันที่ 3 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

ZDPS06 เกาะสวรรค์บาหลี 3D2N (SL) JUL-NOV19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์