ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9D6N (QR) [MUC-VIE] WQR0209M - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
สถานที่: ทวีปยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี)
ราคา: เริ่มต้น 49,900.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์”

  • เข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ

  • ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก

  • ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์

  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

WQR0209M 9D6N (QR) OCT-MAR20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์