ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAGUCHIKO BOAT FREE DAY 5D3N (SL) SJT15 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 2562
สถานที่: ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ราคา: โปรโมชั่น 16,666.-

 • Highlight Tour

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี– กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต

  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา– ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิ – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ

  วันที่ 4 อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี

  วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

SJT15 TOKYO KAWAGUCHIKO BOAT FREE DAY 5D3N (SL) AUG-SEP19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์