ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU) SHMUKMG18 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (คุนหมิง ลี่เจียง)
ราคา: เริ่มต้น 23,999.-

 • Highlight Tour

  เที่ยวเต็ม ไม่ลงร้านรัฐบาล !!

  นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก

  ท้าพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้งลี่เจียง

  ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเห๋อ

  เที่ยวเมืองโบราณมรดกโลก ลี่เจียง

 • Travel program

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.35)เมืองฉู่สง

  วันที่ 2 ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า

  วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณ-ลี่เจียง

  วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-สะพานแก้วลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-ลี่เจียง-ต้าหลี่

  วันที่ 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

  วันที่ 6 สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741:13.15-14.55 )

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

SHMUKMG18 ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง 6D5N (MU) AUG-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์