ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา โทยามา 4D3N (SL) PJP56 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2563
สถานที่: ประเทศญี่ปุ่น (นาโกย่า)
ราคา: เริ่มต้น 21,999.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี ฟุนากาว่า ฉากหลังเป็นเทือกเขาคิตะแอลป์

  • บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR

  • แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น

  • ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ

  • ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้

  • วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

  • ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ

  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ // เทศกาลไฟ Nabana no sato

  • บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

PJP56 SAKURA NAGOYA TAKAYAMA TOYAMA 4D3N (SL) MAR-APR20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์