ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า นากาโน่ ฟูจิ 4D3N (SL) PJP53A -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563
สถานที่: ประเทศญี่ปุ่น (นาโกย่า)
ราคา: เริ่มต้น 22,999.-

 • Highlight Tour


  • บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR

  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น

  • สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

  • ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK

  • ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น “วัดเซ็นโคจิ”

  • พิเศษ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

  • พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน พักฟูจิ 1 คืน

  • บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เมืองกิฟุ

  วันที่ 2 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ- สะพานแดงนาคะบาชิ – วัดเซ็นโคจิ

  วันที่ 3 Snow Monkey Park ลิงออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เพลิดเพลินลานสกี  FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น

  วันที่ 4 ทะเลสาบฮามานะ – Jazz Dream Outlet – สนามบินชูบุเซ็นแทร์ นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

PJP53A SNOW NAGOYA NAGANO FUJI 4D3N (SL) OCT-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์