ทัวร์จีน คุนหมิง หลัวผิง ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด 5D2N (SC) - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง 20-24 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: ประเทศจีน (คุนหมิง หลัวผิง)
ราคา: ราคาเดียว 11,900.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • จัดทัวร์โดย ฮัลโล เอเซีย ทัวร์

  • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด เมืองหลัวผิง 1 ปีมีครั้งเดียว !!

  • ชมวัดผานหลง เป็นหนึ่งในวัดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในคุนหมิง

  • ชม หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ

  • จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง อิสระชมธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติ

  • ชมนํ้าตกเก้ามังกร สายนํ้าจากแม่นํ้าเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่สูงชัน

  • ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง

  • แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน เก็บภาพบรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต

  • พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน

  • เข้าร้านรัฐบาล 1 ร้าน

  • ราคารวมวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป

  • ราคารวมค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถท้องถิ่น

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

INC คุนหมิง หลัวผิง 5D2N (SC) 20-24FEB2020
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์