HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2D1N (FD) -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2562
สถานที่: พม่า (ย่างกุ้ง)
ราคา: เริ่มต้น 6,999.-

โปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Asia (FD)

  • ไหว้พระขอพร เสริมบารมีแก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

  • นมัสการพระพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ

  • พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

  • ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ

  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

  • เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร

  • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ-สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง

  วันที่ 2 เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต-สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์