ทัวร์บอสเนีย แกรนด์ บอสเนีย 8วัน QR (WQR1608S) - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
สถานที่: แกรนด์บอสเนีย 8 วัน
ราคา: เริ่มต้น 52,900.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

  • Highlight Tour


    • แกรนด์บอสเนีย 8วัน

    • ซารางเยโว – ทราฟนิค – จาจ์ส

    • หมู่บ้านโอราซาส – น้ำตกสตรัคคิบุค

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

ทัวร์บอสเนีย แกรนด์ บอสเนีย 8วัน QR (WQR1608S)
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์