ทัวร์ยุโรปตะวันตก แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8D5N (TG) GQ3ZRH-TG009 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ราคา: เริ่มต้น 61,900.-

 • Highlight Tour

  ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท| กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงฟราวด์| ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ

 • Travel program

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์

  วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท

  วันที่ 4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน

  วันที่ 5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์– อินเทอร์ลาเกน

  วันที่ 6 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ซูริค

  วันที่ 7 ซูริค – สนามบิน

  วันที่ 8 กรุงเทพ

  วันที่ 9 มิลาน– สนามบิน

  วันที่ 10 กรุงเทพ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

GQ3ZRH-TG009 สวิตเซอร์แลนด์ 8D5N (TG) AUG-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์