ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6D5N (WE) GQ1CSX-WE003 - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (จางเจียเจี้ย)
ราคา: เริ่มต้น 23,900.-

 • Highlight Tour

 • Travel program

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:14.30-18.45)

  วันที่ 2  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

  วันที่ 3  ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

  วันที่ 4 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง

  วันที่ 5 ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

  วันที่ 6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45)

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

GQ1CSX-WE003 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน 6D5N (WE) OCT-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์