ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1D (FD) FT-RGNFD03V -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562
สถานที่: ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง)
ราคา: เริ่มต้น 2,999.-

 • Highlight Tour

  🔸พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
  🔸 พระหินอ่อน
  🔸พระงาทัตยี
  🔸พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  🔸เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
  🔸เทพกระซิบ
  🔸ร้านหยกพม่า

 • Travel program

  One Day Trip สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ- สนามบินย่างกุ้ง ประเทศพม่า- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – พระหินอ่อน -พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – สนามบินย่างกุ้ง ประเทศพม่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

FT-RGNFD03V พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1D (FD) AUG-NOV19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์