ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4D3N (VZ) BT-VN081 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563
สถานที่: ประเทศเวียดนาม (ดานัง เว้ ฮอยอัน)
ราคา: เริ่มต้น 11,990.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record

  • พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม

  • ชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์

  • ชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น

  • ชม สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม

  • สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง

  • ชมหมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village

  • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

  • ชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน

  • อิสระช้อปปิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

BT-VN081 4D3N (VZ) OCT19-MAR20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์