BC07 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (8L) -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า)
ราคา: เริ่มต้น 16,888.-

 • Highlight Tour

  💡เมืองเก่าต้าลี่
  💡วัดเจ้าแม่กวนอิม
  💡หมู่บ้านซีโจว
  💡ลี่เจียง-สระมังกรดำ
  💡เมืองเก่าลี่เจียง
  💡อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)
  💡โชว์จางอวี้โหมว
  💡อุทยานน้ำหยก
  💡แม่น้ำขาวไป๋สุยเหอ
  💡วัดซงจ้านหลิน
  💡ช่องแคบเสือกระโจน
  💡เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
  💡วัดหยวนทง
  💡ประตูม้าทองไก่หยก
  🍄เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด,สุกี้แซลม่อน 🐟

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ – สนามบินฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง

  วันที่ 2 เมืองเก่าต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-หมู่บ้านซีโจว-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง

  วันที่ 3 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – จงเตี้ยน -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

  วันที่ 4 วัดซงจ้านหลิน-แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเชียงหยิน

  วันที่ 5 คุนหมิง-เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก

  วันที่ 6 วัดหยวนทง-ประตูม้าทองไก่หยก-สนามบินฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง-สนามบินสุววรณภูมิ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

เดินทาง  กันยายน – ธันวาคม 2562

BC07 EP2 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6D5N (8L) SEP-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์