ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ อุทยานชังซาน ทะเลสาบเอ่อไห่ 5D2N (SC) BC04 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง 20-24 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: ประเทศจีน (ต้าหลี่)
ราคา: เริ่มต้น 10,999.-

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า

  • ชม วัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย)

  • อุทยานชังซาน (รวมกระเช้า) ลักษณะของอุทยานชังซานจะเป็นแนวป่าสนขนาบข้างทั้งซ้ายขวาโดยมีกระเช้าแทรกอยู่ตรงกลาง

  • ผ่านชม “ซานถ่า”หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่

  • ชมการชงชา 3ถ้วย 3รส ที่มีรสชาดแตกต่างกันนับเป็นประเพณีการต้อนรับที่ให้เกียรติผู้มาเยือน

  • ทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดบนที่ราบสูงได้สมญานามว่า”ไข่มุกบนที่ราบสูง”

  • ล่องเรือเดินทางไปยัง เกาะน่านเจ้า ซึ่งเป็นเกาะแห่งหนึ่งในทะเลสาบเอ๋อไห่เมืองต้าลี่

  • ชมความสวยงามของ สวนน้ำตก เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง

  • แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน ตั้งอยุ่ถนนจินปี้ลู่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เก็บภาพบรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต+ถนนคนเดินหนานผิงเจีย

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

BC04 UNSEEN DALI ต้าลี่ อุทยานชังซาน ทะเลสาบเอ่อไห่ 5D2N (SC) 20-24FEB20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์