แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์) 9D6N (QR) -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563
สถานที่: ประเทศรัสเซีย (มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์)
ราคา: เริ่มต้น 69,900.-

 • Highlight Tour


  • พิเศษ!! ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

  • บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  • เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

  • เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

  • สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์

  • สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

  • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

 • Travel program

  วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2 โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน

  วันที่ 3 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

  วันที่ 4 มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ

  วันที่ 5 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน-รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล

  วันที่ 6 มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)

  วันที่ 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น-พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)

  วันที่ 8 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล  – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT-เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – ท่าอากาศยานปูลโกโว

  วันที่ 9 ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

WQR1009D แกรนด์รัสเซีย 9D6N (QR) NOV19-MAR20

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์