ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 5D4N (3U) - HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (เฉิงตู ตันปา คังติ้ง)
ราคา: เริ่มต้น 25,988.-

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู

 • Highlight Tour


  • เที่ยวเต็ม !! ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • ภูเขาสี่ดรุณี

  • อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)

  • หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่

  • หุบเขาสาวงาม

  • ทุ่งหญ้าถ่ากง

  • อุทยานมู่เก๋อชั่ว(รวมรถอุทยาน)

  • สะพานหลูติ้งเฉียว

  • ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ

  • เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารตุ๋นยาจีน

  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

  • ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว) แล้ว

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ – สนามบินซวงหลิง เมืองเฉินตู

  วันที่ 2 เมืองเฉินตู-ภูเขาสี่ดรุณี-อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-เมืองตันปา

  วันที่ 3 เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่-หุบเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถ่ากง-เมืองคังติ้ง

  วันที่ 4 เมืองคังติ้ง-อุทยานมู่เก๋อชั่ว(รวมรถอุทยาน)-เมืองหลูติ้ง-เมืองหย่าอัน-สะพานหลูติ้งเฉียว-เมืองเฉินตู

  วันที่ 5 เมืองเฉินตู-ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ควานไจ่เซียงจื่อ)-สนามบินซางหลิง เมืองเฉินตู-สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

BC09 เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 5D4N (3U) OCT-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์