เฉิงตู หมีแพนด้า มรดกโลกจิ่วไจ้โกว 5D4N (3U) - HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (เฉิงตู)
ราคา: เริ่มต้น 21,988

 • Highlight Tour

  🐼ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
  🐼ทะเลสาบเต๋อซี
  🐼ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
  🐼อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รวมรถอุทยาน)
  🐼ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  🐼ช้อปปิ้งซอยกว้างซอยแคบ

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินสุวรรรภูมิ สมุทรปราการ – สนามบินซวงหลิง เมืองเฉินตู

  วันที่ 2 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-ทะเลสาบเต๋อซี-เมืองโบราณซงพาน

  วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รวมรถอุทยาน)-ทะเลสาบหมีแพนด้า-ทะเลสาบไผ่ลูกศร-น้ำตกธารไข่มุก

  วันที่ 4 เมืองเฉินตู-ร้านชา-ร้านบัวหิมะ-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  วันที่ 5 ร้านยางพารา-ช้อปปิ้งถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ(ควานไจ่เซียงจื่อ)-สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู-สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

BC10 เฉิงตู ดูแพนด้า มรดกโลกจิ่วไจ้โกว 5D4N (3U) OCT-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์