ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKONE CRUISE 5D3N (SL) SJT17 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง กันยายน 2562
สถานที่: ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
ราคา: เริ่มต้น 16,990.-

 • Highlight Tour

 • Travel program

  วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  วันที่ 2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี- ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต

  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา – หมู่บ้านน้ำใส  – กันดั้มโอไดบะ– ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว – สะพานสายรุ้ง

  วันที่ 4 ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งชิบุย่า – ช้อปปิ้งชินจุกุ – DUTY FREE หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี

  วันที่ 5 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

SJT17 TOKYO HAKONE CRUISE 5D3N (SL) SEP-OCT19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์