ทัวร์จีน คุนหมิง เจี้ยวจื่อ ตงซวน 4D3N (8L) -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง 19-22 ตุลาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (คุนหมิง ตงซวน)
ราคา: เริ่มต้น 9,999.-

  • Highlight Tour

  • Travel program

    วันนที่ 1 กรุงเทพฯ -คุนหมิง  8L802 (20.55-23.50)

    วันที่ 2 คุนหมิง– สวนน้ำตกคุนหมิง-สวนผลไม้ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวน

    วันที่ 3 คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก+ถนนคนเดินหนานผิงเจีย

    วันที่ 4 OPTION เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-เมืองโบราณกวนตู้-กรุงเทพฯ 8L801 (18.30-19.40)

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

LUCKY คุนหมิง เจี้ยวจื่อ ตงซวน 4D3N (8L) 19-22OCT19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์