ทัวร์มัลดีฟส์ -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo

【Maldives】

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ CENTARA GRAND 2N-3N-4N

เริ่มต้น 37,200.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-เมษายน 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ LILY BEACH 2N-3N-4N

เริ่มต้น 53,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-เมษายน 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ OLHUVELI BEACH 2N-3N-4N

เริ่มต้น 23,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-กรกฎาคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ SAii Lagoon 2N-3N-4N

เริ่มต้น 20,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กันยายน 2562-ตุลาคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ SIX SENSES LAAMU 2N-3N-4N

เริ่มต้น 52,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง สิงหาคม 2562-ธันวาคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ Velaa Private Island 2N-3N-4N

เริ่มต้น 102,000.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ W Retreat and Spa

เริ่มต้น 45,200.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง กรกฎาคม 2562-มกราคม 2563

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจมัลดีฟส์ Adaaran Heritance 3D-4D

เริ่มต้น 35,500.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน))
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562

ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE 4D3N (PG)

เริ่มต้น 49,900.- [รวมตั๋วเครื่องบิน]
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562

ทัวร์มัลดีฟส์ EASY PACKAGE MALDIVES 4D3N (PG)

เริ่มต้น 26,900.- [รวมตั๋วเครื่องบิน]
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2562
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
12
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์